THS Kårfullmäktige

Är motsvarigheten till Sveriges Riksdag på THS (Tekniska Högskolans Studentkår). Här fattas alla viktiga beslut som rör Kårens framtid och teknologernas utbildning. Arbetet senaste året har framför allt präglats av kårobligatoriets avskaffande, fram till förra året var det nämligen obligatoriskt att vara ansluten till en studentkår för att få studera på ex. KTH. Avskaffandet av detta har kritiserats hårt då detta tydligt påverkar Kårens inflytande i olika frågor. Vår storlek har alltid varit vår styrka. Precis som med fackföreningar bygger idén på att vi står enade i frågor om vår utbildning. Dagen obligatoriet avskaffades blev ett hårt slag mot denna styrka. Idag är ca 9 800 teknologer av totalt ca 18 000 anslutna till THS (varav 1081 tillhör min sektion Maskin, något jag är otroligt stolt över!). Vi har alltså nära nog halverats i storlek.

Men! Icke att förglömma är dock den positiva, engagerade och rannsakande debatt som följt på avskaffandet. Plötsligt måste THS jobba för sina medlemmar, precis som en vanlig fackförening. Nu måste vi verkligen visa teknologerna mervärdet i att vara medlem och det tror jag (trots min generellt negativa inställning emot avskaffandet) absolut kan leda till något positivt och en välbehövd genomlysning av verksamheten.

Med det sagt, springer jag nu iväg på möte med just nämnda KF (jag är vald till suppleant i KF från Maskinsektionen under verksamhetsåret 2010/2011). Ikväll skall vi välja ny Kårordförande, Kårstyrelse, Talmanspresidie och mycket mycket mer. Kandidaterna är många och kvalificerade så det kommer att bli tajt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.