ABB superior motion control – Fanta can challenge

Klippet ovan demonstrerar vad man som mekatroniker kan åstadkomma med en hel del tankekraft, påhittighet, modeller och programmering. Just denna implementation är kanske inte så användbar men den demonstrerar tydligt vilken skicklighet ABB-ingenjörerna besitter och det är inte svårt att föreställa sig hur användbara den här typen av precisa robotar kan vara i industrin!