Det svåra gymnasievalet

Parallellt med att många gymnasister går ut 3an och söker sig till högskolan ska lika många eller ännu fler niondeklassare försöka göra ett smart gymnasieval. I DN rapporterar idag Svenskt Näringslivs Stefan Holm om den fullständiga brist på vettigt beslutsunderlag som råder. Det saknas bl.a. tydliga arbetsmarknadsprognoser för de olika programmen, statistik över vilka linjer som oftast leder till vidare studier samt tydliga jämförelser skolorna emellan. För att avhjälpa detta har Svenskt Näringsliv i samarbete med SCB skapat sajten Gymnasiekvalitet.se. Här återfinns mycket av den informationen som efterfrågas men inte all.

Så, alla niondeklassare, ta er en rejäl funderare på vad ni tycker är allra roligast och ta sedan hjälp av Gymnasiekvalitet.se för att göra ett så smart val som möjligt! Och tjejer, våga ta en ordentlig titt på NV-programmet, för ni kan, jag vet!