Vikten av att begära rätt ingångslön!

Ingenjören publicerade idag en intressant artikel om vikten av att, som både tjej och kille, begära rätt ingångslön då denna sedan påverkar hela din löneutveckling. Som exempel har det intervjuat Emma Lindgren, civilingenjör inom produkt- och processutveckling, som är mycket nöjd med sin lön trots att den i hennes fall inte matchar den rekommenderade ingångslönen (huruvida detta är könsbetingat eller har med individen eller utbildningen att göra låter jag vara osagt då det är mycket svårt att avgöra i ett enskilt fall).

Hur som, de rekommenderade ingångslönerna 2011 för civil- och högskoleingenjör ligger på 28 900 resp 26 600 kr. Inte helt fel efter 3 eller 5 års slit!

Kvinnor tjänar på individuell lönesättning

I DN idag publicerade SACO sina slutsatser av 2008-års löneenkäter, nämligen att kvinnor tjänar på individuella lönesamtal och att nämnda samtal kan fungera som ett effektivt redskap i kampen för att minska lönegapet mellan män och kvinnor. Spännande och tvärtemot den vanliga föreställningen att kvinnor skulle missgynnas vid individuell lönesättning.

Nu sitter kanske inte denna SACO-undersökning inne på hela sanningen, men bra läsning är det i vilket fall, hela artikeln hittar ni här.