THS vs. nya läsårsindelningen, 1 – 0

Igår blev det väldigt tydligt för mig och resten av KTHs teknologer vad vi kan åstadkomma om vi bara jobbar tillsammans. De senaste dagarna har nämligen, med utgångspunkt i ett Kårfullmäktigeinitiativ, ~2700 teknologer skrivit på en elektronisk protestlista mot KTHs liggande förslag om ny läsårsindelning. Och sent igår kom belöningen: KTH klubbar inte liggande förslag idag, som tänkt, utan tillsätter istället en ordentlig utredning om framtida läsårsindelningar samt återgår (så länge) till lösningen för 2010/2011.

Seger!

Visste du inte innan varför du bör vara med i Kåren så torde detta göra saken glasklar. Utan Kåren och den styrka vi besitter på grund av vårt antal hade KTH aldrig lyssnat och vi hade blivit påtvingade en läsårsindelning ingen av oss ville ha. Något att tänka på nästa gång du betalar din kåravgift!

Sen vill jag också passa på att rikta ett stort tack till alla våra förtroendevalda på Kåren, men framför allt till cheferna för utbildningsinflytande Johan Alvfors och Johan Kvastad. Tack killar, ni har gjort ett strålande jobb!

Mer info om det nedröstade förslaget och problematiken i helhet hittar ni här:
Originalproblematiken och KTH-förslaget i sin helhet
THS reserverar sig
THS protesterar mot liggande förslag
Seger!