Färgpennor och kylskåp

 

Exempel på typiskt bra färgläggnings-skillz.

Underskatta aldrig vikten av en bra färgpenna! Sitter just nu på övning i Termodynamik och vi går igenom enkla tillståndsförändringar i öppna och slutna system. Alltså vad som händer i luftkompressorer, kylskåp och värmeväxlare.

Har ni t.ex. funderat över varför kylskåpet är extra svårt att öppna kort efter att ni precis stängt det? Det är för att det byggs upp ett så kallat undertryck inuti kylskåpet pga temperaturförändringen och först när det “läckt” in tillräckligt med luft som kan kompensera för undertrycket blir det lätt att öppna dörren. Det ni!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.