Kim for President! (läs Studienämndsordförande)

Intervjun gick bra. Nu återstår att se om jag blir förordad eller inte. Valberedningen intervjuar alltså alla kandidaterna till respektive post och väljer sedan baserat på intervjumaterialet att förorda en kandidat. Generellt sett väger valberedningens åsikt tungt, därmed inte sagt att det är omöjligt att bli vald om man inte blir förordad men det blir onekligen svårare. Förordningarna tillkännages på fredag så det är bara att hålla tummarna!

Själva valen genomförs nästa tisdag på Vår-SM (Sektionsmötet) som alla medlemmar i THS (Tekniska Högskolans Studentkår) och således Maskinsektionen har möjlighet att delta i och där rösta på sin favoritkandidat. Så nu börjar valkampanjen!

3 Replies to “Kim for President! (läs Studienämndsordförande)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.