KTH i korthet

När man börjar på KTH har många uppfattningen att vi alla går på samma skola och att allt ser lite likadant ut på hela campus. Så är dock inte fallet. Visserligen läser vi mycket samma kurser år ett och två men i själva verket består KTH av 10 olika skolor (se bilden till höger). Vi som går Maskinteknik tillhör ITM-skolan (Skolan för industriell teknik och management). Hit hör även bl.a. Design och Produktframtagning (vårt systerprogram), Industriell ekonomi och det nystartade Energi och Miljö.

Varje skola på KTH ansvarar för olika områden och har olika kursutbud. Det vi läst hittills på Maskin har varit en blandning av kurser från olika skolor. Mattekurserna i ettan ges av SCI (Skolan för teknikvetenskap), Numeriska metoder av CSC (Skolan för datavetenskap och kommunikation) och så vidare.

De olika programmen köper alltså in kurser från andra skolor/institutioner. Kruxet med detta är att när något krånglar med en specifik kurs blir vägen från teknolog till beslutsfattare ibland väldigt lång. Istället för att bara kontakta programansvarig och reda ut det hela måste vi via henne/honom och programadministrationen försöka påverka den institution som ger kursen i fråga. Något vi på Maskin jobbat extra hårt med just angående mattekurserna i ettan.

Sådär ja, hoppas det hela klarnat en aning!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.