Resultatet i KF-valet!

Här till höger ser ni resultatet för min sektion Maskin i valet till Kårfullmäktige. Jag blev tyvärr inte ordinarie ledamot (de fem med flest röster valdes till ordinarie och de nästföljande fem till suppleanter) men är själv mycket nöjd med placeringen som förste suppleant och om ni undrar vad skillnaden är så ligger det till såhär:

Ordinarie ledamöter i KF har närvaroplikt då alla (fem i Maskins fall) behöver vara injusterade i röstlängden för att sektionen ska kunna utnyttja alla sina röster/mandat i KF. Vid förhinder skall detta meddelas talmanspresidiet och ordinarie ledamot skall ersättas av en suppleant.

Suppleanter har inte närvaroplikt utan måste istället anmäla sin närvaro. Således kan suppleanter själva välja att delta eller ej såvida inte en ordinarie ledamot har anmält förhinder, då bör en suppleant gå i den ordinarie ledamotens ställe.

Historiskt brukar dock de flesta Maskin-suppleanter gå på KF och vi på Maskin har ett bra “track record”, d.v.s. vi är i princip alltid fulltaliga, vilket är roligt och visar på ett genuint engagemang hos de förtroendevalda! Själv har jag bara missat två KF detta verksamhetsår och ämnar gå på alla nästa!

Annars är min spontana reaktion att valdeltagandet har varit hiskeligt lågt (ca 10% på Maskin) och att problemet med att centralisera valet framför allt blir att vi tappar diskussionen kring kandidaterna. När vi valde kandidaterna själva på Sektionsmötet infann sig en naturlig diskussion med fokus på vad du som person kunde bidra med till KF, varför du brann för kårverksamheten och vilka meriter som gjorde att just du passade för posten. När detta försvann skiftades fokus. I det här centraliserade valet blir det viktigt att vara ett namn på sektionen. Utan diskussionen på Sektionsmötet blir det naturligt att rösta på den person du känner igen eller har någon personlig anknytning till, framför allt om du själv inte är insatt (vilket många tyvärr inte är). Resultatet blir aningen skevt i mina ögon och det gör det svårt för “uppstickare” eller mindre kända namn att nå fram i bruset, trots att de säkert skulle göra ett minst lika bra jobb som de väletablerade personligheterna. De första fem namnen är så att säga inga direkta överraskningar. De är alla är mycket välkända och respekterade namn på Maskin (med all rätt!).

Men missförstå mig rätt, de kommer säkert göra ett utmärkt jobb. Vad jag funderar över är på vilka premisser de har blivit valda och det är en diskussion jag är mycket intresserad av att föra inför framtida val.

Och ni då kära läsare? De av er som röstade, hur resonerade ni? Satte ni er in i frågorna, högg ni tag i kandidaterna för lite valsnack, läste ni allas presentationstexter eller gick ni på kompis/känt namn?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.