Vikten av att begära rätt ingångslön!

Ingenjören publicerade idag en intressant artikel om vikten av att, som både tjej och kille, begära rätt ingångslön då denna sedan påverkar hela din löneutveckling. Som exempel har det intervjuat Emma Lindgren, civilingenjör inom produkt- och processutveckling, som är mycket nöjd med sin lön trots att den i hennes fall inte matchar den rekommenderade ingångslönen (huruvida detta är könsbetingat eller har med individen eller utbildningen att göra låter jag vara osagt då det är mycket svårt att avgöra i ett enskilt fall).

Hur som, de rekommenderade ingångslönerna 2011 för civil- och högskoleingenjör ligger på 28 900 resp 26 600 kr. Inte helt fel efter 3 eller 5 års slit!