KF-utbildning!

Sitter jag på för tillfället. Som blivande KF-vrak (sitter mitt 3e år nu) kan man tycka att jag borde “slippa” men hör och häpna, jag tycker KF (Kårfullmäktige) är så intressant att jag mer än gärna deltar i utbildningsdagen. Vi ska nämligen snacka allt från historik, KTH vs THS och  framtidsvisioner till styrdokument och mötesteknik. Kort och gott: sjukt intressanta saker. Återkommer under dagen, nu är det kaffepaus och sen ska vi snacka styrdokument!

Sök gruppledare i Armada!

Som vi så många gånger nämnt här på sidan är möjligheten till engagemang vid sidan om studierna ett av de roligaste inslagen i en ingenjörsstudents vardag. Därför vill jag nu puffa lite extra för att söka till gruppledare i Armada, KTHs arbetsmarknadsdagar. Själv var jag företagsvärd för Vattenfall förra året och lärde mig mycket om både gruppdynamik och företagskontakter.

Grejen med att ta ett steg till upp i hierarkin (gruppledare) är ju möjligheten att få arbeta ännu närmre projektgruppen och verkligen få påverka mässan i stort. Dessutom lär man sig alltid väldigt mycket om sig själv genom sådana här projekt, tro mig! Och man får möjligheten att lära känna en massa andra sköna människor från andra delar av campus man annars inte hade träffat. Kort och gott: sök, på den här sidan.

Live från Val-KF i Kistas Aula

Sitter just nu med resterande representation från Maskin och alla andra i THS Kårfullmäktige i Kistas tjusiga Aula och lyssnar på Ordförandekandidaten Ragnvald L. Alvestads presentation över Skype. Jäkligt high-tech. Och spännande.

Det är alltså Val-KF (Kårfullmäktige reds.anm.) jag talar om. Kanske årets mest hajpade och viktiga KF. Det är nu vi, de valda sektionsrepresentanterna, bestämmer vilka kandidater vi anser bör leda vår Kår (THS) det kommande året och vilka kärnfrågor som bör lyftas och drivas.

I kväll skall följande val genomföras (i urval):
– Ordförande
– vice Ordförande
– Kårstyrelse
– Talman
– vice Talman
– Sekreterare

Och just nu är vi mitt uppe i Ordförandevalet där vi har två kandidater (som båda är förordade): Ragnvald L. Alvestad och Denise Fuglesang. Spänningen stiger!

20:33 – Nu har kandidat nr 2, Denise Fuglesang, också presenterat sig så nu är det snart dags för KF att välja. Tror detta kan bli tajt!

21:05 – Med 24 mot 19 röster tog Denise precis hem vinsten och är därmed vald till Kårordförande för nästa verksamhetsår.

THS vs. nya läsårsindelningen, 1 – 0

Igår blev det väldigt tydligt för mig och resten av KTHs teknologer vad vi kan åstadkomma om vi bara jobbar tillsammans. De senaste dagarna har nämligen, med utgångspunkt i ett Kårfullmäktigeinitiativ, ~2700 teknologer skrivit på en elektronisk protestlista mot KTHs liggande förslag om ny läsårsindelning. Och sent igår kom belöningen: KTH klubbar inte liggande förslag idag, som tänkt, utan tillsätter istället en ordentlig utredning om framtida läsårsindelningar samt återgår (så länge) till lösningen för 2010/2011.

Seger!

Visste du inte innan varför du bör vara med i Kåren så torde detta göra saken glasklar. Utan Kåren och den styrka vi besitter på grund av vårt antal hade KTH aldrig lyssnat och vi hade blivit påtvingade en läsårsindelning ingen av oss ville ha. Något att tänka på nästa gång du betalar din kåravgift!

Sen vill jag också passa på att rikta ett stort tack till alla våra förtroendevalda på Kåren, men framför allt till cheferna för utbildningsinflytande Johan Alvfors och Johan Kvastad. Tack killar, ni har gjort ett strålande jobb!

Mer info om det nedröstade förslaget och problematiken i helhet hittar ni här:
Originalproblematiken och KTH-förslaget i sin helhet
THS reserverar sig
THS protesterar mot liggande förslag
Seger!