Changing Education Paradigms

Till skillnad från vad Björklund hävdade i en debattartikel i DN igår, nämligen att svensk skola borde gå tillbaka till så kallad katederundervisning (passiv inlärning i kubik!), tycker jag att vi snarare borde lyssna på människor som Sir Ken Robinson, som vill gå i en helt annan riktning.

Videon nedan är en fantastiskt intressant analys av hur skolan ser ut idag och framför allt varför den ser ut som den gör. Den går även igenom hur skolan skulle kunna se ut om Sir Ken Robinson fick bestämma.

2 Replies to “Changing Education Paradigms”

  1. Mycket intressant! Men han saknar konkreta exempel på hur man bör förändra skolan. Jag är inte heller något jättefan av Jan Björklund men det han vill säga tror jag är att det är tydligt hur tendensen att man lämnar över mer och mer ansvar på eleverna inte fungerar. Vissa elever kan ta det ansvaret men för många betyder det slutet, skolan blir bara en enda lång rast. Lärarna är jätteviktiga för undervisningen, de är där för att utbilda och inspirera eleverna. Detta kan naturligtvis göras på många olika sätt men jag ser inget problem med lärarledd undervisning. Däremot är Björklund dålig på att uttrycka sig och lätt att missförstå. Han är dessutom torr och inte särskilt inspirerande.

  2. Jag förstår hur du menar med problematiken kring “eget ansvar” men jag tror inte alls att Björklunds katederundervisning är svaret på den frågan. Lärarnas sätt att visa engagemang och tydligt styra lektionerna tror jag kan ske på ett mycket mer inspirerande sätt än korvstoppning från svarta tavlan (studier visar dessutom att vi elever bara tar till oss 10-15% av informationen då).

    Vad jag önskar är att vi i Sverige skulle våga lyssna på all den forskning som gjorts på ämnet och gå i en annan riktning. Klass 9A är ett utmärkt exempel på att lärarrollen handlar om så mycket mer än att stå bakom en kateder, den handlar om att nå ut till eleverna, att etablera en relation, att se dem. Först då, när alla lärare har fått verktygen de behöver för att klara av detta, verktygen för att vara just lärare som Stavros säger, kommer vi att se några förbättringar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.